آموزش مدارك سیسكو Cisco

آموزش مدارك سیسكو Cisco

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته کامپیوتر

شركت سی بی تی ناگتش CBT Nuggets یكی از مشهورترین كمپانی‌های آموزشی جهان با بسته های آموزشی خود شما را برای دریافت همه مدارك سیسكو كاملا آماده می‌نماید.

Cisco Certification

(CCNA (CISCO Certified Network Associate : كه در سطح همكار شبكه می‌باشد در رابطه با مهارت فنی در نصب و تنظیمات و راه بری شبكه های LAN و WAN و نیز ارتباطات شبكه توسط سیستم شماره گیری تلفن برای شبكه های كوچك (100 نود و کمتر) از جمله IGRP, Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP, Ethernet, Access List می باشد. اطلاعات اولیه و بنیادی كه شما به هنگام آماده شدن و مطالعه جهت امتحان CCNA بدست می آورید اولین قدم در راه ورود به بازار حرفه ای شبكه است.مدرك CCNA مهارت و توانائی اولیه و مقدماتی فرد را در كار شبكه تأیید می كند در حقیقت یك فرد دارای مدرك CCNA دارای توانائی نصب و راه اندازی دستگاه های سوئیچ و روتر در یك شبكه دارای چندین پروتكل با استفاده از رابط LAN و WAN و رفع اشكال در سطح درجه اول و بهینه سازی كارائی و امنیت شبكه می‌باشد.

Cisco CCNA Certification Package :

Cisco CCNA Certification Package

Cisco CCNA/CCENT - Exam-Pack 640-822: ICND1 :

cisco CCNA/CCENT exam-pack 640-822

Welcome to Cisco CCENT!
- Foundations: What is a Network?
- Foundations: Living in the OSI World
- Basic TCP/IP: Addressing Fundamentals
- Basic TCP/IP: TCP and UDP Communication
- Basic TCP/IP: Understanding Port Numbers
- Basic TCP/IP: The Tale of Two Packets
- LANs: Welcome to Ethernet
- LANs: Understanding the Physical Connections
- LANs: Understanding LAN Switches
- LANs: Working with the Cisco Switch IOS
- LANs: Initial Setup of a Cisco Switch
- LANs: Configuring Switch Security
- LANs: Configuring Switch Security, Part 2
- LANs: Optimizing and Troubleshooting Switches
- Wireless: Understanding Wireless Networking
- Wireless: Wireless Security and Implementation
- Advanced TCP/IP: Working with Binary
- Advanced TCP/IP: IP Subnetting, Part 1
- Advanced TCP/IP: IP Subnetting, Part 2
- Advanced TCP/IP: IP Subnetting, Part 3
....


Cisco CCNA - Exam-Pack 640-816: ICND2 :


Cisco CCNA - Exam-Pack 640-816: ICND2

Review: Rebuilding the Small Office Network, Part 1
- Review: Rebuilding the Small Office Network, Part 2
- Review: Rebuilding the Small Office Network, Part 3
- Switch VLANs: Understanding VLANs (free video!)
- Switch VLANs: Understanding Trunks and VTP
- Switch VLANs: Configuring VLANs and VTP, Part 1
- Switch VLANs: Configuring VLANs and VTP, Part 2
- Switch STP: Understanding the Spanning-Tree Protocol
- Switch STP: Configuring Basic STP
- Switch STP: Enhancements to STP
- General Switching: Troubleshooting and Security Best Practices
- Subnetting: Understanding VLSM
- Routing Protocols: Distance Vector vs. Link State
- Routing Protocols: OSPF Concepts
- Routing Protocols: OSPF Configuration and Troubleshooting
- Routing Protocols: EIGRP Concepts and Configuration
- Access-Lists: The Rules of the ACL
- Access-Lists: Configuring ACLs
- Access-Lists: Configuring ACLs, Part 2
- NAT: Understanding the Three Styles of NAT
....


CCNA Router N Switch E Simulator : سمیلاتور شبكه برای CCNA.(CCDA (Cisco Certified Design Associate : كه روی طراحی شبکه زوم نموده است و متخصصین این مدرك می توانند سویچ ها و روترهای شبكه های لن، ون و همچنین سرویس‌های پهن باند را طراحی نمایند.

Cisco CCDA Exam-Pack 640-863 DESGN :

Cisco CCDA Exam-Pack 640-863 DESGN

Network Design Principles (Part 1): Policies, Procedures, and the PDIOO Method
Network Design Principles (Part 2): Recognizing Customer Needs
Network Design Principles (Part 3): 8-Step Design Methodology
Modular Network Solutions (Part 1): The Cisco Enterprise Network Model
Modular Network Solutions (Part 2): Modular Network Solutions and Intelligent Services
Basic Switching Design Methods (Part 1): Layer 1 through Layer 3 Technologies
Basic Switching Design Methods (Part 2): Enterprise Campus Switching Design Methods
Choosing Your Routing Protocol (Part 1): RIPv2, IGRP, and EIGRP Comparisons
Choosing Your Routing Protocol (Part 2): OSPF, IS-IS, and BGP4 Comparisons
Basic WAN Design (Part 1): Enterprise Edge WAN Design, Planning and Technologies
Basic WAN Design (Part 2): WAN, VPN, and Internet Backup Solutions
....


(Cisco Certified Network Professional (CCNP : تفاوت عمده این مدرک با CCNA این است که فرد پس از گذراندن این دوره توانائی شبکه‌بندی بین Nodeهای بیشتری ( از 100 نود تا 500 نود ) را دارد و بر تعداد بیشتری از پروتکل‌های شبكه مسلط می شود.

Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-901 BSCI :

Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-901 BSCI

Today`s Routed World
- EIGRP: The Concepts
- EIGRP: Implementation and Verification
- EIGRP: Summarization, Authentication, and Other Advanced Options
- EIGRP: Best Practices and Design Options
- OSPF: The Concepts (Part 1)
- OSPF: The Concepts (Part 2)
- OSPF: Implementation and Verification
- OSPF: Understanding Network Types
- OSPF: Router LSAs and Summarization Options
- OSPF: Special Area Types and Options
- OSPF: Authentication and Other Miscellaneous Options
- IS-IS: The Concepts (Part 1)
- IS-IS: The Concepts (Part 2)
- IS-IS: Basic Implementation and Verification
- Advanced Routing: Route Redistribution
- Advanced Routing: Manipulating Route Updates
- BGP: Foundation Concepts
- BGP: Implementation and Tuning (Part 1)
....


Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-812 BCMSN :

Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-812 BCMSN

The Switches Domain: Core Concepts and Design
- VLANs: Configuration and Verification
- VLANs: In-Depth Trunking
- VLANs: VLAN Trunking Protocol
- STP: Foundation Per-VLAN Spanning Tree Concepts, Part 1
- STP: Foundation Per-VLAN Spanning Tree Concepts, Part 2
- STP: Rapid Spanning Tree Concepts and Configuration
- EtherChannel: Aggregating Redundant Links
- L3 Switching: InterVLAN Routing Extraordinaire
- L3 Switching: Understanding CEF Optimization
- Redundancy in the Campus: HSRP, VRRP, and GLBP, Part 1
- Redundancy in the Campus: HSRP, VRRP, and GLBP, Part 2
- Wireless LAN: Foundation Concepts and Design, Part 1
- Wireless LAN: Foundation Concepts and Design, Part 2
...


Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-825 ISCW :

Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-825 ISCW

Model Madness: Network Design and Connectivity for the Modern World
- Understanding New WAN Technologies: Cable Technology
- Understanding New WAN Technologies: DSL Technology
- Understanding New WAN Technologies: Configuring PPPoE DSL Connections
- Multiprotocol Label Switching: The Concepts
- Multiprotocol Label Switching: Frame Mode Configuration
- Multiprotocol Label Switching: Understanding MPLS VPNs
- IPSec VPNs: VPN Concepts, Part 1
- IPSec VPNs: VPN Concepts, Part 2
....


Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-845 ONT :

Cisco CCNP - Exam-Pack: 642-845 ONT

VoIP Networks: Understanding the Foundations
- VoIP Networks: How Your Voice Becomes a Packet
- VoIP Networks: Allocating Enough Bandwidth
- VoIP Networks: Implementation Considerations, Part 1
- VoIP Networks: Implementation Considerations, Part 2
- Quality of Service: Fighting the Bandwidth Monsters
- Quality of Service: Implementation Models and Methods, Part 1
- Quality of Service: Implementation Models and Methods, Part 2
- Quality of Service: Classification and Marking: Layer 2
- Quality of Service: Classification and Marking: Layer 3
....(Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE : عالی ترین سطح مدارك سیسكو كه یكی از دشوارترین آزمون‌های شبكه در جهان می‌باشد. و به صورت عملی برگزار می گردد.

CCIE Combo Pack : شامل:

cisco ccie combo pack


Cisco CCIE Certification Package :- CCIE Series Intro: So you want to be a CCIE
- Advanced LAN Configuration (Part 1): Cat 3550, VLANs, VTP, and EtherChannel
- Advanced LAN Configuration (Part 2): Cat 3550, Spanning Tree Protocol
- Advanced LAN Configuration (Part 3): Cat 3550, Advanced Features
- Advanced WAN Configuration (Part 1): HDLC & PPP
- Advanced WAN Configuration (Part 2): Frame Relay
- Advanced WAN Configuration (Part 3): Frame Relay Traffic Shaping and ATM
- Advanced WAN Configuration (Part 4): ISDN
- Internal Routing Protocols (Part 1): Distance Vector Challenges and RIPv2
- Internal Routing Protocols (Part 2): Advanced EIGRP Configuration
....CCIE Video Practice Lab :


- CCIE Practice Labs Introduction
- CCIE Lab Setup
- Bridging and Switching: Frame Relay
- Bridging and Switching: 3550
- IGP Protocols: OSPF Part 1
- IGP Protocols: OSPF Part 2
- IGP Protocols: RIPv2
- IGP Protocols: EIGRP
- EGP Protocols: BGP Part 1
- EGP Protocols: BGP Part 2
- EGP Protocols: BGP Part 3
- ISDN: Connectivity and Dial Restrictions
- Cisco IOS Features: DHCP
- Cisco IOS Features: Redundant Routing
- Cisco IOS Features: SNMP
- Cisco IOS Features: NTP
- Cisco IOS Features: Miscellaneous Tasks
- Quality of Service
- Multicast
- SecurityCisco CCVP - Exam-Pack: 642-444 CIPT : شامل :

- Fundamentals: Introduction to Cisco Unified Communication and CallManager
- Fundamentals: CallManager Clustering Strategies
- Fundamentals: Installing / Upgrading Cisco CallManager
- IPT Devices: Cisco IP Phones and Other End Devices, Part 1
- IPT Devices: Cisco IP Phones and Other End Devices, Part 2
- IPT Devices: Configuring CallManager to Support IP Phones, Part 1
- IPT Devices: Configuring CallManager to Support IP Phones, Part 2
- IPT Devices: Creating and Managing IP Telephony Users
- IPT Devices: Bulk Management using Cisco BAT
- IPT Network Integration: Catalyst Switches
- IPT Network Integration: Gateways and Trunks
- Route Plan: Understanding Route Plan Basics
- Route Plan: Route Filters, Transformations, and Translations, Part 1
- Route Plan: Route Filters, Transformations, and Translations, Part 2
- Route Plan: Hunt Groups and Call Coverage
- Route Plan: Partitions and Calling Search Spaces, Part 1
- Route Plan: Partitions and Calling Search Spaces, Part 2
- Route Plan: Time of Day Routing
- Route Plan: AAR and SRST
- VoIP Features: Media Resources
....


Cisco CCSP - Exam-Pack 642-504: SNRS : شامل :


- - Cisco AAA: Using Cisco`s Access Control Server 3.3
- Cisco AAA: Configuring Cisco Devices for RADIUS and TACACS+
- Configure Cisco IOS Firewall Features: Cisco CBAC
- Configure Cisco IOS Firewall Features: Cisco CBAC Part 2
- Configure Cisco IOS Firewall Features: Firewall Authentication Proxy
- Configure Cisco IOS Firewall Features: Intrusion Prevention System, Part 1
- Configure Cisco IOS Firewall Features: Intrusion Prevention System, Part 2
- Implement Layer 2 Security: Understanding and Mitigating Attack Types
- Implement Layer 2 Security: Cisco Identity-Based Networking Services
- Implement Layer 2 Security: Configuring 802.1x
- Cisco VPN Configuration: VPN Concepts Overview (free video)
- Cisco VPN Configuration: Configuring IKE with Pre-Shared Keys
- Cisco VPN Configuration: Understanding Certificate Authorities
- Cisco VPN Configuration: Configuring CA-based VPNs
- Cisco VPN Configuration: Understanding and Using Cisco Easy VPN Solution, Part 1
- Cisco VPN Configuration: Understanding and Using Cisco Easy VPN Solution, Part 2
- Cisco SDM: Introduction and Setup
....


Cisco CCSP Security -- Exam-Pack 642-524 SNAF : شامل :


* Introduction to SNAF
* ASA Features and Technology
* PIX and ASA Product Line
* Security Appliance basics
* Configuring the ASA
* Translations and Connection (Part 1)
* Translations and Connection (Part 2)
* ACLs and Content Filtering
* Object Grouping
* Switching and Routing
* Cut-Through Proxy
* Cisco Modular Policy Framework
* Advanced Protocol Handling and Threat Detection
* Site-to-Site VPNs with PSKs (free video!)
* Remote-Access VPN Configuration
* Cisco SSL VPN for the ASA
* Transparent Firewall Mode
* Security Contexts
* Configuring Failover
* Security Appliance ManagementCisco CCSP - Exam-Pack 642-533: IPS : شامل :


* - The Areas of Attack: Network Security Overview
- How IPS Can Help Your Network
- Understanding and Using the IPS Command Line Interface
- Understanding and Using IPS Device Manager
- IPS Sensor Basic Configuration
- IPS Signatures: Understanding Signatures and Alerts, Part 1
- IPS Signatures: Understanding Signatures and Alerts, Part 2
- IPS Signatures: Signature Engines, Part 1
- IPS Signatures: Signature Engines, Part 2
- IPS Signatures: Configuring Signature Parameters
- IPS Signatures: Tuning Signatures
- IPS Signatures: Creating Custom Signatures
- IPS Sensor Advanced Configuration: IPS Sensor Tuning
- IPS Sensor Advanced Configuration: Event Actions
- Integrating IPS with Other Cisco Devices
- IPS Maintenance and Monitoring: System-Level Functions
- IPS Maintenance and Monitoring: Keeping Tabs on Your Sensor
- Cisco`s IDS Network Module for Routers
- Cisco`s IDS Network Module for 6500 Switches
- The Introduction to IPS Update Series (free video)
- New Features, Products, and Concepts
- IPS Update Part 2
- IPS IOS 6.0 Risk Ratings Components
- Anomaly Detection (AD)
- Information Security Program Management Part 2Cisco CCVP - Exam-Pack: 642-642 QOS : شامل :


* - - Introduction to Quality of Service
- The Cisco MQC Building Blocks
- Classification and Marking (Part 1)
- Classification and Marking (Part 2)
- Congestion Management: Concepts and Design
- Congestion Management: Implementation
- Congestion Avoidance: WRED
- Link Efficiency Tools
- Implementing QoS on Catalyst Switches
- Traffic Policing
- Traffic Shaping
- "Proactive QOS" - Tapping the Features of SAA
- The Big Picture: QoS Design Strategies
- The Magic of AutoQoS

Cisco CCNP-CIT Certification Package : شامل:

34:22 Cisco Troubleshooting Methodology
39:57 Documenting the Network
38:13 Network Diagramming with Visio 2000
37:40 Troubleshooting End-user Connectivity
29:08 Troubleshooting Upper Layer Connectivity
34:25

فروشنده: سی دی دریا

قیمت: 9,000 تومان

درصد :40

روش خرید: برای خرید آموزش مدارك سیسكو Cisco، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش مدارك سیسكو Cisco